字典
接口调用 意见/报错
登录 / 注册

部首为“氵”的字(三点水的字)

笔画3:
笔画5:
pà、pā
guǐ、jiǔ
氿
笔画6:
dà、tài
hán、hàn
shāng、tàng、tāng
笔画7:
gǔ、yù
dùn、zhuàn
méi、mò
òu、ōu
shà、shā
mén、wèn
笔画8:
bó、pō
jù、jǔ
lóng、shuāng
bì、mì
ní、nì
pào、pāo
jiān、qiǎn
笔画9:
fú、fù
hǔ、xǔ
huì、kuài
hún、hǔn
jì、jǐ
pā、pài
xǐ、xiǎn
hǎixúnxún
笔画10:
hán、hàn
jùn、xùn
láo、lào
guō、wō
chōng、yǒng
zhàng、zhǎng
笔画11:
dòu、dú
hún、hǔn
jiàn、jiān
lín、lìn
miǎn、shéng
wò、yuān
笔画12:
jiàn、jiān
jiǎo、jiū、qiū
xǔ、xū
笔画13:
chù、xù
liù、liū
nì、niào
qín、zhēn
wěng、wēng
笔画14:
lěi、luò、tà
piào、piǎo、piāo
笔画15:
chéng、dèng
láo、lào、lǎo、liáo
fén、pēn
tán、xún
笔画16:
dàn、tán
笔画17:
笔画18:
bào、pù
笔画19:
笔画20:
ráng、ràng
笔画21:
笔画22:
笔画23:
笔画24:
笔画25:
笔画26:
笔画27:
笔画31:
笔画32:
欢迎关注微信公众号:便民查询网

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 意见建议
CopyRight © 2004-2021 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号