字典
接口调用 意见/报错
登录 / 注册

部首为“亻”的字(单人旁的字)

笔画2:
笔画3:
笔画4:
chóu、qiú
huà、huā
jìn、jǐn
pú、pū
shén、shí
笔画5:
gē、yì
zǎi、zǐ、zī
笔画6:
cāng、chen
chuán、zhuàn
fǎng、páng
仿
jià、jie、jiè
rén、rèn
sì、shì
áng、yǎng
笔画7:
bàn、pàn
bà、bǎi、bó
diàn、tián
fó、fú
gā、jiā、qié
gù、gū
hé、hè
nì、nǐ
cì、sì
tǐ、tī
tuó、tuō
ǎi、yǐ
yòng、yōng
zuò、zuō
笔画8:
cè、zè、zhāi
dòng、tóng、tǒng
èr、nài
gòng、gōng
jiǎo、yáo
yǐ、yī
笔画9:
biàn、pián
便
hóu、hòu
liǎ、liǎng
fǔ、miǎn
qí、sì
tuì、tuō
笔画10:
chàng、chāng
chù、tì
dào、dǎo
jìng、liàng
jué、juè
qiàn、qìng
cháng、tǎng
笔画11:
cāi、sī
jì、jié
jià、jiǎ、xiá
lóu、lǚ
笔画12:
笔画13:
笔画14:
tóng、zhuàng
笔画15:
dàn、dān
笔画16:
笔画17:
léi、lěi
笔画18:
笔画19:
笔画20:
笔画21:
笔画22:
笔画23:
笔画24:
欢迎关注微信公众号:便民查询网

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 意见建议
CopyRight © 2004-2021 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号