字典
接口调用 意见/报错
登录 / 注册

部首为“艹”的字(草字头的字)

笔画3:
笔画4:
笔画5:
ài、yì
jié、jiē
nǎi、rèng
笔画6:
què、sháo
笔画7:
fèi、fú
gài、jiè
jù、qǔ
bì、pí
hū、wù
xìn、xīn
yán、yuán
yún、yùn
xù、zhù
笔画8:
jū、zū
gǔ、kǔ
máo、mǎo
jiā、qié
rě、ruò
shàn、shān
sháo、tiáo
tái、tāi
笔画9:
cí、zǐ
huāng、huɑng
hūn、xūn
jì、qí
qián、xún
qiàn、xī
ráo、yáo
tí、yí
xíng、yíng
笔画10:
chǎi、zhǐ
fú、piǎo
hé、hè
láng、làng、liáng
mò、mù
suō、shā
shí、shì
shū、tú
guǎn、guān、wǎn
shēn、xīn
笔画11:
fěi、fēi
jùn、jūn
tú、tù
wǎn、yù
cuán、zōu
笔画12:
biǎn、biān
fèng、fēng
gé、gě
jiā、xiá
là、lào、luò、luō
rèn、shèn
笔画13:
méng、měng、mēng
mì、míng
笔画14:
liǎo、lù
mán、màn、wàn
wèi、yù
笔画15:
bō、fán、fān
jiāo、qiáo
笔画16:
báo、bó、bò
hóng、hòng
笔画17:
cáng、zàng
jí、jiè
笔画18:
笔画19:
笔画20:
笔画21:
笔画22:
笔画23:
笔画24:
笔画26:
笔画29:
欢迎关注微信公众号:便民查询网

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 意见建议
CopyRight © 2004-2021 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号